Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka

Other Name
Danmachi
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author Omori Fujino
Artist Kunieda
Status Ongoing
Year Released 214

Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatte Iru Darou ka

favorite 9 / 10
person 33 votes
visibility
417006
local_library
89 Chaps

Genres

Summary

Thành phố mê cung, Orario—— đây là một thành phố lớn cùng một mê cung vĩ đại nằm bên dưới (thường được gọi là "Dungeon"). Phấn khích vì những thứ mới lạ, danh vọng, tiền tài hay chỉ đơn giản để tìm kiếm sự lãng mạn với cô gái dễ thương nào đó. Bên trong thành phố này, nơi mà những giấc mơ và khát vọng luôn chờ đợi, một cậu bé đã gặp một nữ thần "bé nhỏ".

Chap Title Total Views Date Added Action
89 Chương 89 5969 05/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 6501 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 5702 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 5090 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 5030 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 4240 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 4100 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 4381 02/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 5420 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 4962 13/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chapter 79 5512 22/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chapter 78 5411 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chapter 77 4996 04/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chapter 76 5374 13/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chapter 75 5210 21/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chapter 74 5143 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chapter 73 5457 16/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chap 72 5350 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chap 71 5069 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chap 70 5512 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chap 69 5023 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chap 68 4775 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chap 67 4694 01/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chap 66 5235 03/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chap 65 5136 21/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chap 64 4571 15/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chap 63 3929 22/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chap 62 4668 01/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chap 61 4997 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chap 60 5174 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chap 59 3897 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chap 58 4290 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chap 57 4210 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chap 56 4805 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chap 55 5050 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chap 54 4097 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chap 53 4536 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chap 52 4214 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chap 51 4627 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 5237 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 5090 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 4765 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 5041 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 5163 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 5270 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 5142 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 5136 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 5120 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 5076 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5234 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 4405 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 4100 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 4434 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 4590 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 4901 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 4624 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3267 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 chương 32 1569 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 4926 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 5059 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 3775 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 4224 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 3998 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 4325 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 5026 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 4919 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 4508 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 4726 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 4626 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 5064 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 4107 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3797 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 3545 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 3573 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 4226 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4051 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 4048 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 4280 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3527 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 chương 10 1263 12/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 4613 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 4537 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 4795 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4934 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 5033 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5002 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5027 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5111 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5840 02/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Danmachi
Translator Name [S]ky [G]arden [G]roup
Category Manga
Author Omori Fujino
Artist Kunieda
Status Ongoing
Year Released 214
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite