ZINGNIZE

Other Name
ZINGNIZE
Translator Name Chim Cánh Cụt
Category Manga
Author WARAI Naku
Status Ongoing

ZINGNIZE

favorite 4 / 10
person 33 votes
visibility
181477
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện lịch sử về 3 người đàn ông đều có tên là Jinnai: Kousaka JInnai, Tobisawa Jinanai, Shouji Jinnai sống trong thời Edo. Câu chuyện bắt đầu khi sứ giả của Okubo Iwaminokami Nagayasu đến gặp tên trộm siêu đẳng Kousaka Jinnai để nhờ hắn giúp đẩy lùi băng cướp của Fuma Kotaro.

1-23 thuộc về nhóm EiShun Team
Từ chap 24 trở đi thuộc về nhóm dịch Chim Cánh Cụt

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
41 Chương 41 1863 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 634 1 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 3217 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 3046 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 1787 7 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 35 4666 13/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 34 1362 13/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 33 1368 13/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 32 1086 13/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 31 5058 08/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 5242 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 2975 05/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 5516 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 2824 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2582 02/05/2024 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5990 14/02/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 6625 17/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 6407 26/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 5796 10/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 5496 09/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 5264 08/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 5394 07/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 5250 06/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 5234 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 5360 02/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 5368 01/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chương 12 5462 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chương 11 5616 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 5519 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 5561 31/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 5666 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 5937 27/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 5745 26/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 6113 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 6060 24/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6630 23/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 6953 22/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chapter 1 10805 26/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
ZINGNIZE
Translator Name Chim Cánh Cụt
Category Manga
Author WARAI Naku
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite