Tsuki Tsuki!

Other Name
Tsuki Tsuki!
Translator Name [HAREM]
Category Manga
Author GOTOU Yuujin
Artist SHIBAMINE Takashi .
Status Ongoing
Year Released 2010

Tsuki Tsuki!

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
142304
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một ngày đẹp trời, Shinobu tỉnh dậy và tròn mắt sửng sốt khi phát hiện có một cô gái khỏa thân đang nằm ngay cạnh mình. Cậu không hề nhớ cô là người nào mình từng quen. Vậy cô gái này là ai? Vì sao cô ấy lại nằm trên giường cậu? Và khỏa thân. Chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi chị cậu bước vào phòng và nhìn thấy họ. Điều gì đang chờ đón Shinobu?

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 1187 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4533 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1580 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41.0 4482 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40.0 2531 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39.0 2411 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38.0 2338 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37.0 2310 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36.0 2356 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2336 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 654 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 423 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 659 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2854 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 2988 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3076 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2670 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2500 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2631 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2721 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2549 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2571 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2726 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2664 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1925 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2623 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2609 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2501 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2733 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2686 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 2983 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2828 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2820 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2656 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3115 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3276 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3038 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3295 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3489 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3364 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3884 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3632 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4694 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4784 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5141 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5187 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5250 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6041 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsuki Tsuki!
Translator Name [HAREM]
Category Manga
Author GOTOU Yuujin
Artist SHIBAMINE Takashi .
Status Ongoing
Year Released 2010
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite