Tsuki Tsuki!

Other Name
Tsuki Tsuki!
Translator Name [HAREM]
Category Manga
Author GOTOU Yuujin
Artist SHIBAMINE Takashi .
Status Ongoing
Year Released 2010

Tsuki Tsuki!

favorite 9 / 10
person 11 votes
visibility
143210
local_library
48 Chaps

Genres

Summary

Một ngày đẹp trời, Shinobu tỉnh dậy và tròn mắt sửng sốt khi phát hiện có một cô gái khỏa thân đang nằm ngay cạnh mình. Cậu không hề nhớ cô là người nào mình từng quen. Vậy cô gái này là ai? Vì sao cô ấy lại nằm trên giường cậu? Và khỏa thân. Chuyện càng trở nên rắc rối hơn khi chị cậu bước vào phòng và nhìn thấy họ. Điều gì đang chờ đón Shinobu?

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chapter 44 1218 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 4560 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1591 16/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41.0 4497 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40.0 2546 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39.0 2429 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38.0 2358 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37.0 2355 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36.0 2374 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 2354 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chapter 34.5 673 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.2 Chương 34.2 437 30/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chapter 34.1 678 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 2870 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 3007 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 3092 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 2699 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 2532 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 2647 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 2736 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 2564 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 2590 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 2743 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 2682 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23.1 Chapter 23.1 1938 23/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 2643 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 2621 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 2518 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 2744 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 2705 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 3001 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 2844 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 2914 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 2674 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 3135 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 3290 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3053 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 3312 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 3518 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3382 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3898 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3647 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4711 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4797 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5143 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5189 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5252 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 6049 08/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tsuki Tsuki!
Translator Name [HAREM]
Category Manga
Author GOTOU Yuujin
Artist SHIBAMINE Takashi .
Status Ongoing
Year Released 2010
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite