Fate/Grand Order

Getsuyobi no Tawawa Sono

Other Name
Getsuyobi no Tawawa Sono
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Ongoing

Getsuyobi no Tawawa Sono

favorite 9 / 10
person 33 votes
visibility
385097
local_library
75 Chaps

Genres

Summary

Chuyện về cô nữ sinh và anh nhân viên văn phòng
Note: Chống chỉ định với những người chỉ thích ngực lép

Chap Title Total Views Date Added Action
76 Chương 76 5282 07/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 Chương 75 5485 06/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 Chương 74 5305 02/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 Chương 73 5632 21/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 Chương 72 7255 18/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 Chương 71 5950 04/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 Chương 70 6160 30/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 Chương 69 6174 15/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 Chương 68 6903 18/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 Chương 67 5605 30/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 Chương 66 5440 28/10/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 Chương 65 5514 23/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 Chapter 64 5498 19/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 Chương 63 5560 16/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 Chương 62 5177 15/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 Chương 61 5137 14/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 Chương 60 5245 12/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 5404 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chapter 58 5347 23/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 5223 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chapter 56 5408 24/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chapter 55 5808 27/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 5350 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 5363 01/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 5364 11/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 5392 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 5087 01/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 5265 31/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chapter 48 5294 10/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 5260 31/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chapter 46 5348 23/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 5328 04/10/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chapter 44 5221 24/09/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chapter 43 5333 28/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 CHAPTER 42: VOL 5 5351 13/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 5285 30/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chapter 40 5281 02/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 5318 11/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chapter 38 5376 04/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 037 5303 07/05/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5937 09/04/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5831 12/03/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 5806 14/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 033 5729 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 032 5780 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 5649 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 2329 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 2713 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 Chapter 24.5 2772 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 2844 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 2772 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 5574 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 021 5604 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 020 5607 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 019 5544 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 015 5630 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chương 014 5679 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 3759 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3693 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 4182 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 4431 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 5033 08/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 007 5913 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 006 6067 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 005 6046 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.1 Vol 4a 6254 22/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Vol 4 6428 20/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chap 3.1 6297 11/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 6610 12/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chapter 2.2 618 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 791 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 7065 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.5 Chapter 0.5 975 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0.3 Chapter 0.3 1254 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 chap 0 7850 10/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Getsuyobi no Tawawa Sono
Translator Name T.K Translation team
Category Manga
Author Himura Kiseki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite