Sekai no Owari no Encore

Other Name
Sekai no Owari no Encore
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Kei Sazane
Artist Haruaki Fuyuno
Status Ongoing
Year Released 2015

Sekai no Owari no Encore

favorite 9 / 10
person 85 votes
visibility
352530
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Một kho báu vô cùng giá trị, "Encore" - quyển nhật kí thế giới được để lại bởi Đại anh hùng, ghi âm sự kết thúc của một thế giới cũ và đánh dấu cho một khởi nguyên mới. Tất cả các quốc gia, mỗi người đều tranh đấu để tìm kiếm được Encore. Ren - một cậu bé có dung mạo y hệt vị Đại anh hùng 300 năm trước nhưng lại không có kĩ năng sử dụng kiếm thuật như ngài ấy, sống một cuộc sống bị người đời chế nhạo. Một cuộc gặp gỡ vô tình giữa Ren và Bạo Long Công Chúa-Kylse vô tình dẫn dắt Ren vào cuộc hành trình tìm kiếm Encore cùng với 2 vị công chúa huyền thoại khác. Số phận cậu ta sẽ ra sao?

Chap Title Total Views Date Added Action
44 Chương 44 5692 24/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 6336 28/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 7218 25/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6352 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5351 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6404 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 6894 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5920 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5458 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5626 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.2 6703 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 7507 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 7193 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5807 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6700 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 7014 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6882 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6767 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8674 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 7735 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 7361 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 7239 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 7099 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 7064 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 7176 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 8030 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 8173 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 8062 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8021 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7924 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 8068 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8214 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8262 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8379 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8643 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8769 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8644 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8581 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8658 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8772 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8884 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8971 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 9036 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9279 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9795 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 13193 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekai no Owari no Encore
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Kei Sazane
Artist Haruaki Fuyuno
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite