Sekai no Owari no Encore

Other Name
Sekai no Owari no Encore
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Kei Sazane
Artist Haruaki Fuyuno
Status Ongoing
Year Released 2015

Sekai no Owari no Encore

favorite 9 / 10
person 83 votes
visibility
330074
local_library
44 Chaps

Genres

Summary

Một kho báu vô cùng giá trị, "Encore" - quyển nhật kí thế giới được để lại bởi Đại anh hùng, ghi âm sự kết thúc của một thế giới cũ và đánh dấu cho một khởi nguyên mới. Tất cả các quốc gia, mỗi người đều tranh đấu để tìm kiếm được Encore. Ren - một cậu bé có dung mạo y hệt vị Đại anh hùng 300 năm trước nhưng lại không có kĩ năng sử dụng kiếm thuật như ngài ấy, sống một cuộc sống bị người đời chế nhạo. Một cuộc gặp gỡ vô tình giữa Ren và Bạo Long Công Chúa-Kylse vô tình dẫn dắt Ren vào cuộc hành trình tìm kiếm Encore cùng với 2 vị công chúa huyền thoại khác. Số phận cậu ta sẽ ra sao?

Chap Title Total Views Date Added Action
42 Chương 42 6834 25/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 6090 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 5143 20/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 6212 04/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 chap 38 6716 24/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 5736 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 5280 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 5426 23/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.5 Chương 34.2 6521 17/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34.1 Chương 34.1 7295 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33.5 Chapter 33.5 6991 14/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 5605 09/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 6510 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chapter 31 6830 17/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 6694 11/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 6599 08/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 8480 03/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 027 7507 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 026 7143 29/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 025 7037 28/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 024 6901 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 023 6870 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 022 6982 27/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 7836 07/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 7967 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 7854 15/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7821 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 7708 24/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 7862 04/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 8006 03/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 8040 19/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 8161 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 8391 07/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 8525 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8404 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 8331 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 8408 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 8516 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 8626 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8681 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8742 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8963 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9429 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 12401 12/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Sekai no Owari no Encore
Translator Name LHManga.com
Category Manga
Author Kei Sazane
Artist Haruaki Fuyuno
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite