Boruto

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016

Boruto

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
209959
local_library
90 Chaps

Genres

Summary

Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang tàn và một nhân vật bí ẩn tuyên bố về cái chết của Naruto cùng sự chấm dứt của thời đại Ninja hoàng kim. Chuyện gì đã xảy ra? Số phận của các nhân vật như Naruto, Sasuke… ra sao? Và vì sao Boruto lại đeo băng đô với biểu tượng làng lá bị cắt ngang?

Chap Title Total Views Date Added Action
53 Chương 53 1690 23/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2349 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3062 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2199 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1725 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 996 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 531 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1442 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1930 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1462 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1785 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1820 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1437 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2154 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 804 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 671 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2083 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1360 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1415 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2003 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3387 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3233 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 quái vật... 2940 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3108 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1629 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2579 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 926 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 927 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3874 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1328 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1314 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1332 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1152 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 381 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4631 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1435 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 3727 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 3372 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 1658 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 254 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1945 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17.2 5054 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4873 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 260 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 258 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5194 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 4719 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 4133 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 4079 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3443 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5030 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 4190 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 3446 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 3514 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 197 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3519 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 2545 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3032 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2786 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 343 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 273 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 3011 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 3034 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 445 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 1995 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chap 9.1 5041 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 193 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chap 8.2 2752 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chap 8.1 3015 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 176 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chap 7.2 2776 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 164 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3241 21/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 3130 24/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 193 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4892 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chap 5.2 1360 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 241 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4641 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4.2 3300 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3803 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3088 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 161 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3715 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3299 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 301 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5010 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1958 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 636 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 5450 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite