Boruto

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016

Boruto

favorite 2 / 10
person 6 votes
visibility
244233
local_library
97 Chaps

Genres

Summary

Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang tàn và một nhân vật bí ẩn tuyên bố về cái chết của Naruto cùng sự chấm dứt của thời đại Ninja hoàng kim. Chuyện gì đã xảy ra? Số phận của các nhân vật như Naruto, Sasuke… ra sao? Và vì sao Boruto lại đeo băng đô với biểu tượng làng lá bị cắt ngang?


Chap Title Total Views Date Added Action
60 Chương 60 1374 22/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 Chương 59 2598 23/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 Chương 58 3195 22/05/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 Chương 57 2665 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 Chương 56 1392 24/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 Chương 55 3052 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 3306 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2965 23/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 3223 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3622 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2833 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 2050 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1328 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 754 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1815 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2220 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1696 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 2016 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 2086 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1989 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2541 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 1060 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 829 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2287 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1625 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1646 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2288 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3701 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3751 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 quái vật... 3188 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3272 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1762 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2681 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1342 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 1032 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4185 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1432 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1414 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1432 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1421 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 503 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4875 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1508 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 4012 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 3455 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 1854 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 301 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 2006 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17.2 5060 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4956 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 289 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 293 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5230 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 5015 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 4197 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 4125 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5034 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 4235 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 3527 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 3567 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 392 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3653 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 2605 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3099 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2864 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 427 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 386 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 3078 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 3172 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 655 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 2079 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chap 9.1 5049 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 259 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chap 8.2 2815 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chap 8.1 3045 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 255 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chap 7.2 2828 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 219 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3302 21/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 3245 24/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 257 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4956 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chap 5.2 1416 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 291 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4702 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4.2 3547 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 4069 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3203 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 240 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3792 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3597 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 412 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5032 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 2096 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1063 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 5534 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite