Boruto

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016

Boruto

favorite 2 / 10
person 6 votes
visibility
222054
local_library
92 Chaps

Genres

Summary

Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang tàn và một nhân vật bí ẩn tuyên bố về cái chết của Naruto cùng sự chấm dứt của thời đại Ninja hoàng kim. Chuyện gì đã xảy ra? Số phận của các nhân vật như Naruto, Sasuke… ra sao? Và vì sao Boruto lại đeo băng đô với biểu tượng làng lá bị cắt ngang?

Chap Title Total Views Date Added Action
55 Chương 55 2060 21/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 Chương 54 2674 22/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 Chương 53 2473 23/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 Chương 52 2697 23/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 3310 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chương 50 2469 22/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1872 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 1160 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 599 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1597 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 2077 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1564 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1872 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1878 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1506 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2279 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 912 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 725 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2170 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1450 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1516 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 2085 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3457 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3311 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 quái vật... 3055 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3175 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1675 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2617 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 1100 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 969 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4002 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1378 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1357 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1384 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1265 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 458 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4771 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1475 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 3820 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 3419 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 1766 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 290 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1974 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17.2 5058 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4910 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 289 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 293 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5208 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 4856 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 4185 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 4113 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3489 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5034 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 4220 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 3482 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 3534 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 329 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3550 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 2572 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3060 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2832 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 389 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 352 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 3046 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 3078 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 514 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 2031 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chap 9.1 5045 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 246 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chap 8.2 2785 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chap 8.1 3045 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 239 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chap 7.2 2812 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 205 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3288 21/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 3200 24/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 240 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4939 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chap 5.2 1402 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 291 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4684 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4.2 3412 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3934 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3153 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 211 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3753 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3399 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 353 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5022 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 2028 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 803 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 5478 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite