Original

Boruto

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016

Boruto

favorite 4 / 10
person 3 votes
visibility
196817
local_library
87 Chaps

Genres

Summary

Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang tàn và một nhân vật bí ẩn tuyên bố về cái chết của Naruto cùng sự chấm dứt của thời đại Ninja hoàng kim. Chuyện gì đã xảy ra? Số phận của các nhân vật như Naruto, Sasuke… ra sao? Và vì sao Boruto lại đeo băng đô với biểu tượng làng lá bị cắt ngang?

Chap Title Total Views Date Added Action
50 Chương 50 993 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chương 49 1583 23/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chương 48 919 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chương 47 454 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chương 46 1367 26/06/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 1879 21/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chương 44 1371 21/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chương 43 1740 21/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chương 42 1765 25/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 1377 21/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 2093 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chương 39 755 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chương 38 619 21/11/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chapter 37 2017 22/09/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chapter 36 1294 21/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chapter 35 1302 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chapter 34 1894 21/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chapter 33 3288 22/03/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chapter 32 3102 24/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 quái vật... 2860 26/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chapter 30 3022 27/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chapter 29 1575 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chapter 28 2527 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 857 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 868 26/11/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 3766 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chapter 24 1268 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chapter 23 1224 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 1258 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21.1 Chapter 21.1 1084 26/07/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 229 12/08/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.1 Chapter 20.1 4521 09/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 1362 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.2 Chapter 19.2 3688 19/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19.1 Chapter 19.1 3289 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.2 Chapter 18.2 1592 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.1 Chapter 18.1 195 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 1897 09/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17.2 Chap 17.2 5044 09/11/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 4829 24/10/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.2 Chapter 16.2 213 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16.1 Chapter 16.1 226 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 5190 15/09/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.2 Chap 15.2 4689 28/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15.1 Chap 15.1 4103 24/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.2 Chapter 14.2 4079 03/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14.1 Chapter 14.1 3427 28/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.2 Chapter 13.2 5028 12/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13.1 Chapter 13.1 4190 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.5 Chapter 12.5 3446 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.2 Chap 12.2 3483 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12.1 Chapter 12.1 156 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 3463 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.5 Chapter 11.5 2533 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.2 Chapter 11.2 3004 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11.1 Chapter 11.1 2659 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 252 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 189 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.2 Chapter 10.2 2910 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.1 Chapter 10.1 2941 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 372 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chapter 9.2 1981 10/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chap 9.1 5037 02/02/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 139 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.2 Chap 8.2 2752 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8.1 Chap 8.1 2995 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 176 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.2 Chap 7.2 2776 24/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7.1 Chapter 7.1 140 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3224 21/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.2 Chap 6.2 3130 24/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6.1 Chapter 6.1 193 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4878 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.2 Chap 5.2 1360 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5.1 Chapter 5.1 212 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4618 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4.2 Chap 4.2 3272 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 3769 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.2 Chap 3.2 3088 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3.1 Chapter 3.1 131 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3684 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.2 Chap 2.2 3286 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2.1 Chapter 2.1 237 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 4845 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chap 1.2 1760 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 418 22/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 chap 1 5396 22/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Boruto
Translator Name Naruto Fansub
Category Manga
Author Kodachi Ukyou
Artist IKEMOTO Mikio
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite