Fate/Grand Order

School Ningyo

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012

School Ningyo

favorite 5 / 10
person 1 votes
visibility
58970
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Chap Title Total Views Date Added Action
24 Chương 24 409 3 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 783 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 110 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 83 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 745 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 685 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1289 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2026 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1770 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1075 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2314 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2196 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2071 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2280 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2700 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3188 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3040 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3446 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 3867 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4032 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5060 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5135 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5236 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5430 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite