School Ningyo

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012

School Ningyo

favorite 5 / 10
person 1 votes
visibility
64461
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 455 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 127 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 379 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 160 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 528 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 234 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 667 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 200 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 513 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 848 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 188 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 159 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 814 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 744 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1343 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2188 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1810 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1124 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2378 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2252 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2212 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2453 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2943 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3360 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3205 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3660 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4091 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4271 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5114 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5203 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5302 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5536 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite