Original

School Ningyo

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012

School Ningyo

favorite 5 / 10
person 1 votes
visibility
47056
local_library
17 Chaps

Genres

Summary

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Info

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite