School Ningyo

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012

School Ningyo

favorite 5 / 10
person 1 votes
visibility
64085
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 444 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 127 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 379 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 160 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 509 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 221 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 653 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 183 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 513 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 848 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 170 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 147 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 794 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 729 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1343 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2155 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1796 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1107 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2366 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2241 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2194 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2441 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2914 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3340 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3194 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3640 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4078 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4258 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5110 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5199 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5300 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5532 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite