School Ningyo

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012

School Ningyo

favorite 5 / 10
person 1 votes
visibility
63177
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Hai cô gái săn lùng người cá để tìm được tình yêu đích thực. (toàn Yandere)

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chương 32 413 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 112 23/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 345 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 131 17/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 489 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 209 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 641 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 166 03/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 486 26/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 831 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 143 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 134 20/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 760 16/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chương 19 700 15/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 1332 09/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chương 17 2059 21/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 1782 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chương 15 1095 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 2314 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 2210 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 2158 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 2409 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 2820 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 3305 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 3172 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 3607 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 4051 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 4202 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 5100 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 5187 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5296 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5518 29/10/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Trường học người cá
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author Yoshimoto Akihito
Status Ongoing
Year Released 2012
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite