Gantz: G

Other Name
Gantz: G
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Hiroya Oku
Status Ongoing
Year Released 2015

Gantz: G

favorite 9 / 10
person 4 votes
visibility
48785
local_library
17 Chaps

Genres

Summary

Một bọ spin-off của Gantz.. truyện kể về một nhóm học sinh cao trung đã chết trong chuyến đi chơi và đột ngột sống lại trong một căn phòng với một quả cầu mà đen

Info

Other Name
Gantz: G
Translator Name Otaku Sanctuary
Category Manga
Author Hiroya Oku
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite