Hyouka Remake

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015

Hyouka Remake

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
46975
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Houtarou, 1 tên luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu ta bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển để duy trì sự tồn tại của nó. Từ đó, cậu ta phát hiện ra tập thơ "Hyouka" và nhiều bí ẩn xoay quanh nó...

Chap Title Total Views Date Added Action
90 Chương 90 1346 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1630 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 2827 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2102 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3318 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2703 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2311 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1239 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1118 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1171 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1140 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1063 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1016 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1212 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1766 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1021 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1098 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 410 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 515 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2695 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 828 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1053 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 923 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1299 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1924 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chương 1.5 718 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1860 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1487 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5182 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite