Original

Hyouka Remake

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015

Hyouka Remake

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
24684
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Houtarou, 1 tên luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu ta bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển để duy trì sự tồn tại của nó. Từ đó, cậu ta phát hiện ra tập thơ "Hyouka" và nhiều bí ẩn xoay quanh nó...

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 1740 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1612 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 405 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 415 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 489 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 474 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 400 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 449 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 493 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 709 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 804 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 966 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 337 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 422 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2588 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 753 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 849 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 734 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 894 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1538 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chương 1.5 276 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1399 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 928 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5010 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite