Hyouka Remake

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015

Hyouka Remake

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
32188
local_library
26 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Houtarou, 1 tên luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu ta bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển để duy trì sự tồn tại của nó. Từ đó, cậu ta phát hiện ra tập thơ "Hyouka" và nhiều bí ẩn xoay quanh nó...

Chap Title Total Views Date Added Action
87 Chương 87 1130 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 2754 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2178 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1853 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 713 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 631 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 699 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 677 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 576 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 617 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 731 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 1158 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 846 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 994 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 337 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 422 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2604 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 767 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 878 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 762 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 961 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1663 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chương 1.5 443 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1584 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1140 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5070 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite