Otaku Sanctuary

Hyouka Remake

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015

Hyouka Remake

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
23093
local_library
24 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Houtarou, 1 tên luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu ta bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển để duy trì sự tồn tại của nó. Từ đó, cậu ta phát hiện ra tập thơ "Hyouka" và nhiều bí ẩn xoay quanh nó...

Chap Title Total Views Date Added Action
85 Chương 85 1471 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 1553 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 375 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 377 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 459 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 411 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 368 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 395 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 413 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 578 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 765 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 863 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 322 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 406 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2577 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 710 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 805 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 698 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 851 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 1459 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chương 1.5 228 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 1339 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 846 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 4824 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite