Hyouka Remake

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
Year Released 2015

Hyouka Remake

favorite 8 / 10
person 2 votes
visibility
58516
local_library
32 Chaps

Genres

Summary

Câu chuyện xoay quanh Houtarou, 1 tên luôn tìm cách để "tiết kiệm năng lượng" hết mức có thể. Cậu ta bị chị mình ép phải gia nhập câu lạc bộ Cổ Điển để duy trì sự tồn tại của nó. Từ đó, cậu ta phát hiện ra tập thơ "Hyouka" và nhiều bí ẩn xoay quanh nó...


Chap Title Total Views Date Added Action
93 Chương 93 899 4 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 1458 06/07/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 2193 30/06/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2303 01/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chương 89 1999 21/03/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 3139 01/02/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 2374 12/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 3647 09/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2972 14/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2674 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 Chương 83 1484 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 Chương 82 1323 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 Chương 81 1469 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 Chương 80 1400 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 Chương 79 1309 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 Chương 78 1295 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 Chương 77 1532 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 Chương 76 2195 27/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 1192 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 1194 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 471 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 591 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 2744 26/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 892 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 1097 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 1024 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 1537 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 2126 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.5 Chương 1.5 862 04/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.2 Chapter 1.2 2034 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1.1 Chapter 1.1 1807 11/06/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5280 05/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Frozen Treat
Translator Name Hoatongoc
Category Manga
Author Yonezawa Honobu
Artist Task ohna
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2015
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite