spice and wolf

Other Name
狼と香辛料 Spice & Wolf Spice and Wolf Wolf and Spice, Ookami to Koushinryou
Translator Name Unknown
Category Manga
Author isuna hasekura
Status Ongoing

spice and wolf

favorite 10 / 10
person 4 votes
visibility
161359
local_library
105 Chaps

Genres

Summary

Trước đó, Lawrence và Holo đã đến thị trấn Svernel để gặp Đội quân đánh thuê Myuri và tìm kiếm thêm thông tin về những người bạn đồng hành trong quá khứ của Holo cũng như quê hương của cô ấy. Nhưng giờ đây, Lawrence đã hoàn toàn bị cuốn vào cuộc xung đột chính trị của Thương Hội Debau. Tất cả đều xoay quanh mong muốn phát hành một loại tiền tệ mới của Thương hội Debau, vì thế họ lên một kế hoạch cụ thể để đoàn kết khu vực phía bắc lại với nhau. Để đạt được mục đích đó, Thương hội Debau cần thu mua quặng thô và nguyên liệu nhưng điều này đã khiến đối thủ của họ phải tăng cường phòng bị để chống lại kế hoạch này. Ở thời khắc quan trọng đó, Lawrence được tin tưởng giao trọng trách trình bày chi tiết quyển sách cấm về các kỹ thuật khai thác cần thiết cho vị quản lý sổ sách của thương hội Debau, Hilde Schnau nhưng liệu mọi việc có thực sự diễn ra suôn sẻ như vậy không ?!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
100 Chapter 100 3358 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
99 Chapter 99 1949 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
98 Chapter 98 1613 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
97 Chapter 97 3915 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
96 Chapter 96 1073 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
95 Chapter 95 1229 25/08/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
94 Chương 94 3765 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
93 Chương 93 1502 28/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
92 Chương 92 2975 24/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
91 Chương 91 1784 22/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
90 Chương 90 2018 16/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
89 Chapter 89 2215 11/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
88 Chương 88 1880 06/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
87 Chương 87 1479 06/07/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
86 Chương 86 1765 21/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
85 Chương 85 2255 11/06/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
84 Chương 84 2138 29/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
83 83 1417 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
82 82 970 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
81 81 896 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
80 80 1409 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
79 79 846 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
78 78 817 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
77 77 1124 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
76 76 1055 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
75 75 978 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
74 74 979 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
73 73 954 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
72 72 979 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
71 71 2342 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
70 70 1159 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
69 69 1413 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
68 68 949 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
67 67 949 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
66 66 1127 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
65 65 1531 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
64 64 1192 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
63 63 1695 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
62 62 1482 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
61 61 970 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
60 60 1276 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
59 59 954 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
58 58 931 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
57 57 1942 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
56 56 1327 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
55 55 2358 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
54 54 1577 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
53 53 1568 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
52 52 2349 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 51 1427 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 50 2633 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 49 1647 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 48 1810 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 47 1446 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 46 1218 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 45 1311 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 44 1772 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 43 1473 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 42 1083 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 41 1080 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 40 1123 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 39 1483 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 38 1242 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 37 1384 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 36 1313 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.6 35.6 1373 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35.5 35.5 1298 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 35 1249 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 34 1198 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 33 1355 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 32 1310 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 31 1166 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 30 1294 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 29 1112 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 28 1129 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 27 1424 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 26 1216 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 25 1268 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24.5 24.5 1176 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 24 1155 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 23 1269 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 22 1122 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 21 1240 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 20 1443 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 19 1389 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18.5 18.5 1184 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 18 1333 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 17 1327 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 16 1301 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 15 1306 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 14 1220 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 13 1286 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 12 1551 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 11 1463 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 10 1281 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 9 1097 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 8 2083 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 7 1227 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 6 1771 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 5 2238 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 4 2051 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 3 1772 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 2 3125 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 1 2649 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
0 0 3035 26/05/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
狼と香辛料 Spice & Wolf Spice and Wolf Wolf and Spice, Ookami to Koushinryou
Translator Name Unknown
Category Manga
Author isuna hasekura
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite