Acid Town

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
Year Released 2008

Acid Town

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
65654
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Trong một thành phố mà luật pháp dường như không tồn tại, Yuki và cậu bạn thân Tetsu đột nhập vào một trong những văn phòng của Seidoukai nhằm chôm được thứ gì có giá trị có thể trả cho tiền viện phí đắt đỏ của em trai Yuki. Dù bị bắt nhưng cả hai may mắn được lọt vào mắt xanh của anh đại, Kazutaka Hyoudou, người đã bắt buộc Yuki phải làm theo một thỏa thuận cậu không thể chối từ; dành một ngày trong tuần đến văn phòng của hắn và mọi chi phí cho việc chữa trị của em trai sẽ do hắn trả. Yuki không do dự nhận lời và từ đó, hằng tuần đều đến văn phòng của Hyoudou…

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 1123 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 517 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 333 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 394 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 479 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 470 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1350 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3020 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1910 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1597 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1244 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 990 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 923 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1059 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 977 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 960 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 906 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 813 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 983 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1067 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1050 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 943 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 900 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 971 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 721 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 794 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 841 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 999 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 991 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1159 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1148 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1212 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1334 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1325 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1414 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1145 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1106 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1405 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1404 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1763 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2152 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2377 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2938 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3619 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5055 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5773 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2008
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite