Acid Town

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
Year Released 2008

Acid Town

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
64276
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Trong một thành phố mà luật pháp dường như không tồn tại, Yuki và cậu bạn thân Tetsu đột nhập vào một trong những văn phòng của Seidoukai nhằm chôm được thứ gì có giá trị có thể trả cho tiền viện phí đắt đỏ của em trai Yuki. Dù bị bắt nhưng cả hai may mắn được lọt vào mắt xanh của anh đại, Kazutaka Hyoudou, người đã bắt buộc Yuki phải làm theo một thỏa thuận cậu không thể chối từ; dành một ngày trong tuần đến văn phòng của hắn và mọi chi phí cho việc chữa trị của em trai sẽ do hắn trả. Yuki không do dự nhận lời và từ đó, hằng tuần đều đến văn phòng của Hyoudou…

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 531 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 466 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 264 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 364 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 479 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 435 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1318 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 3007 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1896 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1583 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1244 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 990 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 911 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1040 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 953 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 960 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 906 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 813 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 963 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1053 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1050 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 943 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 881 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 971 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 721 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 777 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 829 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 999 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 972 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1159 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1114 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1198 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1334 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1313 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1397 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1115 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1079 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1369 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1391 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1744 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2132 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2346 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2907 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3571 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5047 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5741 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
Year Released 2008
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite