Acid Town

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
Year Released 2008

Acid Town

favorite 10 / 10
person 2 votes
visibility
62678
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Trong một thành phố mà luật pháp dường như không tồn tại, Yuki và cậu bạn thân Tetsu đột nhập vào một trong những văn phòng của Seidoukai nhằm chôm được thứ gì có giá trị có thể trả cho tiền viện phí đắt đỏ của em trai Yuki. Dù bị bắt nhưng cả hai may mắn được lọt vào mắt xanh của anh đại, Kazutaka Hyoudou, người đã bắt buộc Yuki phải làm theo một thỏa thuận cậu không thể chối từ; dành một ngày trong tuần đến văn phòng của hắn và mọi chi phí cho việc chữa trị của em trai sẽ do hắn trả. Yuki không do dự nhận lời và từ đó, hằng tuần đều đến văn phòng của Hyoudou…

Chap Title Total Views Date Added Action
46 Chương 46 337 01/01/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chương 45 429 20/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 208 05/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 314 12/05/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 452 23/02/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chương 41 424 20/01/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chương 40 1286 02/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2974 10/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1879 23/01/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1556 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 1200 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 962 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 895 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1029 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 942 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 912 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 865 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 755 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 922 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 1036 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 1001 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 897 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 865 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 931 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 676 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 747 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 817 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 950 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 922 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 1109 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 1099 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 1166 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 1308 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 1302 16/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 1379 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 1098 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 1066 26/01/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 1337 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 1356 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 1714 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 2104 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 2306 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 2854 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 3521 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 5045 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 5731 06/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Acid Town
Translator Name Miu Miu
Category Manga
Author kyuugou
Artist Chita
Status Ongoing
Year Released 2008
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite