billion dogs

Other Name
billion dogs
Translator Name Unknown
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Status Ongoing

billion dogs

favorite 0 / 10
person 0 votes
visibility
25590
local_library
49 Chaps

Genres

Summary

Ichiru Mizunuma là chủ tịch hội học sinh tại trường trung học có uy tín Ichimatsu. Kinh hoàng, anh bị đâm bởi phó chủ tịch hội học sinh là Kyosuke Hino. Động cơ của Kyosuke là gì? Kế hoạch bí mật Ichiru bị thương nặng là gì? Từ bộ đôi tài năng, nhà văn Muneyuki Kaneshiro (Theo The Gods Will - The Second Series) và vẽ tranh minh họa Naoki Serizawa (Saru Lock), Billion Dogs là một manga picaresque trường cao mới và thú vị!

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
49 Chapter 49 905 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 448 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 556 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 502 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 399 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 476 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 521 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 477 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 545 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 516 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 499 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 446 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 482 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 432 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 509 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 497 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 549 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 582 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 528 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 480 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 438 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 479 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chap 27 447 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chap 26 522 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chap 25 489 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chap 24 439 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chap 23 378 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chap 22 607 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chap 21 508 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chap 20 495 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chap 19 529 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chap 18 465 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chap 17 512 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chap 16 501 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chap 15 551 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 505 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chap 13 514 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 519 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chap 11 545 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 504 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9 538 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 516 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 485 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 550 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 550 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 490 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 551 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 731 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 883 02/09/2022 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
billion dogs
Translator Name Unknown
Category Manga
Author kaneshiro muneyuki
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite