Nande kokoni sensei ga!?

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016

Nande kokoni sensei ga!?

favorite 9 / 10
person 117 votes
visibility
240067
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt

Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới
Chap 5 =>8 là 4 chap của Thần bí Team (4 chap này tương đương với từ 5=> 8 bên Eng đừng hỏi tại sao nó lại là 1234 mà ko phải 5678 nhé, nhóm cũ để thế chứ mình

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 2294 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3169 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2311 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 2836 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2339 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1386 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1259 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1263 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1408 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3109 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3717 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chap 40.2 2790 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chap 40.1 528 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3875 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1904 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1907 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3266 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2218 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2479 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3017 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3405 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3598 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3383 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 3603 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 2806 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3575 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3777 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4654 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 fix chaps 5527 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5352 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4658 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5138 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4850 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5466 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5449 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5242 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5667 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5310 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5310 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6323 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6818 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6464 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6424 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6573 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6910 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.6 Chapter 10.6 3243 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 3366 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7268 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7296 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3188 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3395 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3467 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3963 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7635 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7361 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7809 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8719 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite