Nande kokoni sensei ga!?

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016

Nande kokoni sensei ga!?

favorite 9 / 10
person 118 votes
visibility
249732
local_library
57 Chaps

Genres

Summary

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt

Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới
Chap 5 =>8 là 4 chap của Thần bí Team (4 chap này tương đương với từ 5=> 8 bên Eng đừng hỏi tại sao nó lại là 1234 mà ko phải 5678 nhé, nhóm cũ để thế chứ mình

Chap Title Total Views Date Added Action
51 Chương 51 3098 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 3462 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2520 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3054 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2544 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 1673 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 1607 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1493 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 1680 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3381 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4040 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chap 40.2 3029 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chap 40.1 554 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4072 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2115 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2072 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3426 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2402 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 2684 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3233 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3619 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3805 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3626 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 3850 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 3072 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3822 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4000 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4896 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 fix chaps 5559 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5376 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4843 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5160 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5008 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5490 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5481 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5272 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5695 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5342 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5344 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6355 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6850 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6498 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6460 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6611 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6950 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.6 Chapter 10.6 3537 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 3650 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7306 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7334 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 3474 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 3624 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 3728 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4240 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7671 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7403 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7849 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8793 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite