Nande kokoni sensei ga!?

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016

Nande kokoni sensei ga!?

favorite 9 / 10
person 118 votes
visibility
269698
local_library
58 Chaps

Genres

Summary

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt

Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới
Chap 5 =>8 là 4 chap của Thần bí Team (4 chap này tương đương với từ 5=> 8 bên Eng đừng hỏi tại sao nó lại là 1234 mà ko phải 5678 nhé, nhóm cũ để thế chứ mình


Chap Title Total Views Date Added Action
52 Chương 52 2427 6 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
51 Chương 51 4374 01/01/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
50 Chap 50 4071 11/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
49 Chap 49 2961 01/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
48 Chap 48 3629 21/09/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 2919 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 2062 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 2070 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 1866 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 2167 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 3868 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 4485 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chap 40.2 3501 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chap 40.1 636 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 4577 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 2561 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 2463 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 3773 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 2730 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 3025 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 3610 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 4035 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 4140 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 4136 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 4263 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 3444 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 4229 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 4331 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 5046 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 fix chaps 5601 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5420 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 5027 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5196 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 5058 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5550 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5573 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5358 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5743 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5392 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5400 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6405 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6900 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6542 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6516 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6681 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 7022 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.6 Chapter 10.6 4058 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 4266 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7378 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7410 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 4151 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 4297 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 4321 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 4858 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7761 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7493 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7949 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8973 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
usManga_YearRealease 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite