hatsune miku

Nande kokoni sensei ga!?

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016

Nande kokoni sensei ga!?

favorite 9 / 10
person 98 votes
visibility
185894
local_library
46 Chaps

Genres

Summary

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt

Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới
Chap 5 =>8 là 4 chap của Thần bí Team (4 chap này tương đương với từ 5=> 8 bên Eng đừng hỏi tại sao nó lại là 1234 mà ko phải 5678 nhé, nhóm cũ để thế chứ mình

Chap Title Total Views Date Added Action
40.2 Chap 40.2 533 8 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chap 40.1 93 8 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 903 8 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 369 8 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 425 8 hours ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2245 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1258 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1598 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2299 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 2742 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 2835 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 2768 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 2632 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 2109 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 2890 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3212 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4095 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 fix chaps 5441 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5274 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4083 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5056 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4224 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5374 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5343 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5130 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5563 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5208 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5204 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6199 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6688 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6340 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6300 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6449 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6764 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.6 Chapter 10.6 2167 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2243 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7116 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7154 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2090 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2197 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2161 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 2592 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7439 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7165 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7561 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8363 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite