rem (re zero)

Nande kokoni sensei ga!?

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016

Nande kokoni sensei ga!?

favorite 9 / 10
person 111 votes
visibility
216477
local_library
54 Chaps

Genres

Summary

Sau thành công của Golden Times, Soborou đã làm thêm một sê ri one-shot cho độc giả thỏa mắt

Tên mới, cốt truyện mới, và những cảnh nóng mắt mới
Chap 5 =>8 là 4 chap của Thần bí Team (4 chap này tương đương với từ 5=> 8 bên Eng đừng hỏi tại sao nó lại là 1234 mà ko phải 5678 nhé, nhóm cũ để thế chứ mình

Chap Title Total Views Date Added Action
48 Chap 48 1956 5 days ago edit_road add_photo_alternate cloud_download
47 Chap 47 1890 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
46 Chap 46 827 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
45 Chap 45 748 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
44 Chap 44 823 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
43 Chap 43 882 18/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
42 Chap 42 2605 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
41 Chap 41 3003 17/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.2 Chap 40.2 2161 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40.1 Chap 40.1 391 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
40 Chap 40 3333 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
39 Chap 39 1544 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
38 Chap 38 1460 05/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chương 37 2879 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chương 36 1746 30/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chương 35 1996 27/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chương 34 2683 21/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chương 33 3079 15/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chương 32 3230 12/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chương 31 3089 09/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.2 Chương 30.2 3264 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30.1 Chương 30.1 2501 05/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chương 30 3289 01/05/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chương 29 3510 22/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chương 28 4347 20/04/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chapter 27 fix chaps 5483 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chapter 26 5310 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chapter 25 4398 09/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 5104 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 4567 07/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 5426 04/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 5399 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5188 03/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5617 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 5266 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 5262 01/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6261 17/06/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 6760 06/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 6408 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6378 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 6525 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 6854 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.6 Chapter 10.6 2764 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10.5 Chapter 10.5 2874 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chapter 10 7210 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chapter 9 7240 05/12/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chapter 8 2747 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chapter 7 2865 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chapter 6 2882 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chapter 5 3401 29/03/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 7547 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 7273 29/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 7697 26/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 8535 08/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
なんでここに先生が!?; Why the hell are you here, teacher!?
Translator Name Silver Bullet   -   Support/Inactive Team: Thần bí team
Category Manga
Author soborou
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite