tokyo aliens

Other Name
tokyo aliens
Translator Name Unknown
Category Manga
Author naoe
Artist unknown
Status Ongoing

tokyo aliens

favorite 10 / 10
person 1 votes
visibility
100673
local_library
38 Chaps

Genres

Summary

Gunji Akira, năm nhất cao trung, ước mơ được tiếp bước cha cậu trở thành một cảnh sát dũng cảm. Nhưng đời khác xa mơ, bỗng một ngày đang trên đường từ trường về, cậu va chạm ngay với một thể sống ngoài trái đất. Và thế là, cuộc phiêu lưu định mệnh, cùng với các chủng tộc khác, bắt đầu...

View More

Chap Title Total Views Date Added Action
38 Chap 38 857 21/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
37 Chap 37 1551 13/11/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
36 Chap 36 3459 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
35 Chap 35 1100 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
34 Chap 34 990 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
33 Chap 33 1204 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 877 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 877 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 1444 05/09/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chuong 29 1119 28/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chuong 28 1409 10/08/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chuong 27 1621 30/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chuong 26 1587 23/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 1597 13/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 2924 07/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 1528 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chương 22 1773 02/07/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chương 21 1907 30/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chương 20 4955 18/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 2165 07/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chương 18 3141 02/06/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 2361 28/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chương 16 2395 25/05/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 2908 29/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chap 14 4030 28/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chương 13 3205 22/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chap 12 3992 10/04/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 3839 29/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chương 10 3809 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chương 9 3144 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chương 8 3309 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chương 7 4389 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chương 6 3600 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chương 5 4158 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chương 4 3939 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chương 3 3911 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chương 2 4377 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chương 1 5222 23/03/2023 edit_road add_photo_alternate cloud_download
View More

Info

Other Name
tokyo aliens
Translator Name Unknown
Category Manga
Author naoe
Artist unknown
Status Ongoing
0
0
0
Press Shift+Enter to break line, using block || [Your comment] || to mark spoiler

Facebook Comment

Error
keyboard_capslock

favorite