JYARYU TENSEI

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016

JYARYU TENSEI

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
267377
local_library
35 Chaps

Genres

Summary

Câu Chuyện kể về một anh chàng bị chết vì một cặp đôi đang hun nhau trên xe cán qua ảnh! ( Nhọ vl~ ) Và anh ta đã tái sinh về một thế giới khác - Nhưng điều đáng nói ở đây anh ta không phải tái sinh làm người, mà là thành một CON RỒNG, một con rồng cực bựa, cực ác và Vô đối nhé! Câu chuyện anh main số nhọ nhà ta chuyển sinh thành Rồng bựa như thế nào? đón xem nhé các bạn!!

Chap Title Total Views Date Added Action
33 chap 33 5364 27/04/2021 edit_road add_photo_alternate cloud_download
32 Chap 32 5675 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5501 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 4176 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5716 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5650 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5848 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6599 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 7067 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7505 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8094 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7558 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8452 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 7799 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6359 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6330 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8274 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8208 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7260 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8316 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7632 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7568 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8616 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8635 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8977 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 3960 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9.1 9520 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10420 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9723 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9716 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8822 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8810 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 9081 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9548 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10598 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite