Fate/Grand Order

JYARYU TENSEI

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016

JYARYU TENSEI

favorite 9 / 10
person 103 votes
visibility
222232
local_library
29 Chaps

Genres

Summary

Câu Chuyện kể về một anh chàng bị chết vì một cặp đôi đang hun nhau trên xe cán qua ảnh! ( Nhọ vl~ ) Và anh ta đã tái sinh về một thế giới khác - Nhưng điều đáng nói ở đây anh ta không phải tái sinh làm người, mà là thành một CON RỒNG, một con rồng cực bựa, cực ác và Vô đối nhé! Câu chuyện anh main số nhọ nhà ta chuyển sinh thành Rồng bựa như thế nào? đón xem nhé các bạn!!

Chap Title Total Views Date Added Action
27 Chương 27 5446 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6257 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6717 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7169 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7762 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7228 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8150 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 7519 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6067 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6016 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7932 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7872 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6920 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7964 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7310 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7244 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8302 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8307 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8631 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 1401 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9.1 9194 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10068 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9379 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9334 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8414 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8394 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8587 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8896 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9752 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite