Otaku Sanctuary

JYARYU TENSEI

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016

JYARYU TENSEI

favorite 9 / 10
person 101 votes
visibility
229106
local_library
30 Chaps

Genres

Summary

Câu Chuyện kể về một anh chàng bị chết vì một cặp đôi đang hun nhau trên xe cán qua ảnh! ( Nhọ vl~ ) Và anh ta đã tái sinh về một thế giới khác - Nhưng điều đáng nói ở đây anh ta không phải tái sinh làm người, mà là thành một CON RỒNG, một con rồng cực bựa, cực ác và Vô đối nhé! Câu chuyện anh main số nhọ nhà ta chuyển sinh thành Rồng bựa như thế nào? đón xem nhé các bạn!!

Chap Title Total Views Date Added Action
25 Chương 25 6259 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 6821 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 7434 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 6942 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 7870 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 7253 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.2 Chapter 20.2 6246 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 5801 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 5760 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 7662 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 7598 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 6634 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 7676 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7018 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 6958 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8010 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8015 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8331 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 8197 16/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.2 Chap 9.2 8280 15/06/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.1 Chapter 9.1 5341 26/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9.1 8900 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 9784 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9085 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9048 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8120 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8092 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8241 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 8518 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 9212 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite