JYARYU TENSEI

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016

JYARYU TENSEI

favorite 9 / 10
person 110 votes
visibility
258372
local_library
34 Chaps

Genres

Summary

Câu Chuyện kể về một anh chàng bị chết vì một cặp đôi đang hun nhau trên xe cán qua ảnh! ( Nhọ vl~ ) Và anh ta đã tái sinh về một thế giới khác - Nhưng điều đáng nói ở đây anh ta không phải tái sinh làm người, mà là thành một CON RỒNG, một con rồng cực bựa, cực ác và Vô đối nhé! Câu chuyện anh main số nhọ nhà ta chuyển sinh thành Rồng bựa như thế nào? đón xem nhé các bạn!!

Chap Title Total Views Date Added Action
32 Chap 32 5555 26/12/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
31 Chap 31 5417 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
30 Chap 30 3577 17/11/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
29 Chap 29 5658 20/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
28 Chap 28 5592 08/10/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
27 Chương 27 5794 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
26 Chương 26 6551 21/07/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
25 Chương 25 6999 04/02/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
24 Chương 24 7449 26/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
23 Chương 23 8032 04/12/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
22 Chapter 22 7494 25/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
21 Chapter 21 8396 06/07/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20.5 Chapter 20.5 7743 19/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
20 Chapter 20 6301 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
19 Chapter 19 6270 18/04/2019 edit_road add_photo_alternate cloud_download
18 Chapter 18 8190 24/12/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
17 Chapter 17 8136 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
16 Chapter 16 7202 01/08/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
15 Chapter 15 8252 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
14 Chapter 14 7568 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
13 Chapter 13 7510 05/02/2018 edit_road add_photo_alternate cloud_download
12 Chapter 12 8556 26/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
11 Chapter 11 8561 02/08/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
10 Chap 10 8901 05/07/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9.5 Chapter 9.5 3454 24/08/2020 edit_road add_photo_alternate cloud_download
9 Chap 9.1 9458 28/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
8 Chap 8 10342 10/05/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
7 Chap 7 9643 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
6 Chap 6 9640 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
5 Chap 5 8728 25/04/2017 edit_road add_photo_alternate cloud_download
4 Chap 4 8712 04/12/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
3 Chap 3 8969 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
2 Chap 2 9344 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download
1 Chap 1 10378 10/11/2016 edit_road add_photo_alternate cloud_download

Info

Other Name
Tà long tái sinh
Translator Name LHManga
Category Manga
Author hashimoto yuushi
Artist Liah
Status Ongoing
Year Released 2016
0
0
0
Press Shift+Enter to break line

Facebook Comment

keyboard_capslock

favorite